ลังไม้

ลังไม้ คือ สิ่งที่ห่อหุ้มสินค้าเพื่อการขนส่ง เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้ารอบด้าน สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยโฟล๊คลิฟต์หรือแฮนด์ลิฟต์ แยกลังได้เป็น 3 ขนาด ดังนี้

  1. ลังไม้แบบโปร่ง
  2. ลังไม้แบบทึบโดยใช้ไม้อัด
  3. ลังไม้แบบทึบโดยใช้ไม้จริง