วัตถุดิบ

เรานำเข้าไม้จากหลายประเทศ เช่น ประเทศแคนนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สวีเดน เบลเยี่ยม ชิลี ลิทัวเนีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และลาว เพื่อการผลิตพาเลตไม้ และลังไม้ อีกทั้งยังมีไม้แปรรูปในประเทศตามขนาดต่าง ๆ ที่ผ่านการอัดน้ำยาอบแห้ง ป้องกันมอดและเชื้อรา บริษัท พรเทพฯ จึงมีความมั่นใจว่าสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้เพียงพอตามความต้องการของลูกค้า