สินค้า

บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีสินค้าคุณภาพมากมายและหลากหลาย เช่น ไม้แปรรูป พาเลทไม้ ลังไม้ ไม้อัด แผ่น MDF, Hard Board, Particle Board, OSB, และบริการให้คำปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์บรรุภัณฑ์ต่างๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการค้าไม้ พาเลทไม้ และบรรจุภัณฑ์ไม้ ทั้งที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากๆ ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน และสามารถแตกไลน์สินค้าออกไปอย่างหลากหลาย เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงและเป็นกันเอง