บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2539 เราเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จำหน่ายพาเลตไม้และลังไม้ รวมถึงไม้เนื้อแข็ง ไม้สนจากต่างประเทศ ทีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไม้ในประเทศ เช่น ไม้เบญจพรรณพื้นบ้าน หรือไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ไม้เบญจพรรณเนื้อแข็งและไม้สน เพื่อรองรับการส่งออกตามความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วภาคตะวันออกหรือในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

วัตถุดิบ

เรานำเข้าไม้จากหลายประเทศ เช่น ประเทศแคนนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สวีเดน เบลเยี่ยม ชิลี ลิทัวเนีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และลาว เพื่อการผลิตพาเลตไม้ และลังไม้ อีกทั้งยังมีไม้แปรรูปในประเทศตามขนาดต่าง ๆ ที่ผ่านการอัดน้ำยาอบแห้ง ป้องกันมอดและเชื้อรา บริษัท พรเทพฯ จึงมีความมั่นใจว่าสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้เพียงพอตามความต้องการของลูกค้า

พาเลทไม้และลัง

พาเลตไม้

พาเลตไม้ คือ บรรจุภัณฑ์ที่รองรับสินค้าเพื่อการขนส่ง โดยใช้โฟล็คลิฟท์หรือ แฮนด์ลิฟท์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า แยกพาเลตไม้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

  1. พาเลตแบบคาน
  2. พาเลตแบบลูกเต๋า

ลังไม้

ลังไม้ คือ สิ่งที่ห่อหุ้มสินค้าเพื่อการขนส่ง เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้ารอบด้าน สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยโฟล๊คลิฟท์หรือ ฮนลิฟท์ แยกลังไม้ เป็น 3 ชนิด ดังนี้

  1. ลังไม้แบบโปร่ง
  2. ลังไม้แบบทึบโดยใช้ไม้อัด
  3. ลังไม้แบบทึบโดยใช้ไม้จริง

บริการของเรา

เรามีพาเลตให้เช่า ขนาด 1 x 1.20 เมตร หรือขนาดอื่น ๆ ตามสั่งเพื่อการขนถ่ายสินค้าและเพื่อการใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน

พาเลตเช่า ทำจากไม้ยางพารา หรือไม้เบญจพรรณพื้นบ้าน โดยมีการอัดน้ำยาป้องกันมอด อบแห้งป้องกันเชื้อรา พ่นสีเพื่อความสวยงามและคงทน สีของพาเลตยังสามารถช่วยกำหนดหรือแบ่งแยกประเภทการใช้งาน พาเลตเช่า สามารถรับน้ำหนักได้ 1 ถึง 2 ตัน