บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณพรเทพ ชีวะธรรมานนท์ ประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 67/2 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 บริษัทฯ มีโกดังขนาดใหญ่สำหรับเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้า โดยมีโรงผลิตอยู่ใกล้ๆ รอบโกดัง 3 โรงผลิต บริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินรวมทั้งหมดประมาณ 40 ไร่ (16 เอเคอร์ หรือ 64,000 ตารางเมตร) บริษัทฯ มีวัตถุดิบไม้หมุนเวียนในคลังสินค้าหรือโกดังอยู่ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร และมีพนักงานในสายงานผลิตอยู่มากกว่า 500 คน บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีบริษัทในเครืออีก 3 บริษัท คือ

- บริษัท พีที วู๊ด แอนด์ แพ็กกิ้ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายและการตลาดต่างประเทศ
- บริษัท พรเทพ ทรานสปอร์ท (2016) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับจ้างขนส่งสินค้าภายในประเทศ
- บริษัท บีซี เวิรลด์ ฮับ จำกัด โดยมีวัตุประสงค์เพื่อรับจ้างเป็นตัวแทนออกของ

วิสัยทัศน์

บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มุ่งที่จะเป็นผู้นำในด้านการผลิตพาเลทไม้และบรรจุภัณฑ์ไม้คุณภาพสูงในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งออกสินค้าพาเลทไม้และบรรจุภันฑ์สำหรับอุตสาหกรรม ไปขายยังต่างประเทศทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการจำหน่ายไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ

บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นผลิตพาเลทไม้และบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง ทนทาน และ คุ้มค่า โดยใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก และที่พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป “ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ” เป็นคติประจำวันสำหรับงานบริการของเรา

ประโยชน์ของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรกที่ พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป คำนึงถึงและพึงปฎิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน เรามีความภาคภูมิใจในทีมงานของเราเสมอมาที่สามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูง รวมทั้งการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงต่อเวลามาโดยตลอด และฝ่ายบริการลูกค้ามักจะได้รับคำชมเชยจากลูกค้าของเราอยู่เป็นประจำ ทีมงานที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และออกแบบที่สามารถนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำพร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูและเข้าใจง่าย ตอบสนองความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรามีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออกไปถึงมือลูกค้าอย่างเข้มงวดจึงทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่ส่งไปให้ลูกค้าทุกชิ้นงานจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากทีมงาน QC ของเราทุกครั้ง เราสามารถผลิตและส่งสินค้าในระยะเวลาอันสั้นตามความเร่งด่วนให้กับลูกค้าอย่างไม่มีปัญหาใดๆ เนื่องด้วยขีดความสามารถของทีมงานด้านการผลิตและปริมาณวัตถุดิบในจำนวนมากมายเพื่อรองรับปริมาณการผลิตในโรงงานอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอนอยู่ตลอดเวลา เราจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราได้อย่างแน่นอน

ภาพรวมของธุรกิจ : บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพาเลทไม้ และบรรจุภัณฑ์ไม้ รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายไม้แปรรูปรายใหญ่ ซึ่งมีไม้ขนาดต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนสายพันธ์ต่างๆ ปัจจุบัน เราสามารถผลิตพาเลทไม้ และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ไม้แบบต่างๆ ได้มากกว่าวันละ 10,000 ชิ้น หรือประมาณเดือนละ 300,000 ชิ้น จากประสบการณ์ทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ไม้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำให้บริษัทฯ สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการผลิตพาเลทไม้ และบรรจุภัณฑ์ไม้ มาจนถึงทุกวันนี้ โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามากกว่า 100 ราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้บริการลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพาเลทไม้และบรรจุภัณฑ์ไม้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท พรเทพ ทรานสปอร์ท (2016) จำกัด

บริษัท พีที ทรานสปอร์ท (2016) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเมื่อ ปี 2559 และมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ 67/2 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (20230) การจัดตั้งบริษัท พีที ทรานสปอร์ท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ตรงเวลานัดหมาย และ เชื่อถือได้ เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบริการด้านการขนส่งมากขึ้น บริษัท พีที ทรานสปอร์ท จึงได้ขยายงานบริการรับขนอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา

สถานที่ติดต่อ
บริษัท พีที ทรานสปอร์ท (2016) จำกัด
67/2 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (20230)
โทรศัพท์ : (+66)9 5590 7890
อีเมล์: porntheptransport2016@gmail.com

การรับรองตามข้อกำหนดของ IPPC และ ISPM15
เครื่องหมาย IPPC แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานสากลตามกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้ และพืช และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ที่มีการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards Phytosanitary Measures : ISPMS) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางได้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ตามข้อกำหนดของ IPPC (International Protection Convention) โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งประเภทการรมควัน (Methyl Bromide) และ การอบด้วยความร้อน (Heat treatment) บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังประเทศออสเตรเลียตามมาตรฐาน AQIS ด้วย
1. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนดของ IPPC
Certificate
Pornthep Intergroup Company Limited
Scope
Methyl Bromide (MB)
Certificate Number
TH-0015
2. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนดของ IPPC
Certificate
Pornthep Intergroup Company Limited
Scope
Heat Treatment (HT)
Certificate Number
TH-0210
Call center
089-1695805
089-1692805