บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ก่อตั้งขึ้นโดย คุณพรเทพ ชีวะธรรมานนท์ กรรมการผู้จัดการคนปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 67/2 หมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ พนักงานประมาณ 500 คน และทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

วิสัยทัศน์

บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตพาเลตไม้และลังไม้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไม้ในประเทศ เช่น ไม้เบญจพรรณพื้นบ้าน หรือไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ไม้เบญจพรรณเนื้อแข็ง และไม้สน เพื่อรองรับการส่งออกตามความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุสาหกรรมต่างๆ ทั่วภาคตะวันออก หรือนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ภารกิจ

บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีความคล่องตัว และมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วโดยบริษัทฯ มีภารกิจหลักในการผลิต จำหน่าย พาเลตไม้และลังไม้ รวมถึงไม้เนื้อแข็ง ไม้สนจากต่างประเทศ เพื่อก่อสร้างและตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นพาเลตไม้หรือลังไม้ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อการส่งออกให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุสาหกรรมอย่างแท้จริง

ภาพรวมของธุรกิจ: บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จัดจำหน่ายพาเลตไม้ และลังไม้ ปัจจุบันสามารถผลิตพาเลตไม้ได้ประมาณวันละ 5,000 ชิ้น และผลิตลังไม้ได้วันละ 3,000 ลัง หรือผลิตพาเลตไม้หรือลังไม้ได้ประมาณเดือนละ 150,000-300,000 ชิ้น จากประสบการณ์ทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ไม้มาเป็นเวลาหลายปีทำให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้นำทางด้านการผลิตพาเลตไม้ และลังไม้มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามากกว่า 100 ราย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถออกแบบพาเลตไม้และลังไม้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

IPPC Function

บริษัทฯ ยังได้การรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ตามข้อกำหนดIPPC (International Protection Convention) โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทั้งการรมควัน หรือ การอบด้วยความร้อนเพื่อให้ บรรจุภัณฑ์สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ตามมาตรฐานสากล และทางบริษัทฯ สามารถผลิต พาเลตไม้ และ ลังไม้ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียตามมาตรฐาน AQIS