ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้ความสำคัญกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมและชุมชนใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ของบริษัทฯ การอำนวยความสะดวกและดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่รอบๆบริษัทฯ และโรงผลิตสินค้าของเรา เช่น การขยายการบริการห้องพยาบาล ของบริษัทฯ ให้กับชุมชนใกล้เคียง โดยให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่บริษัทฯ จ้างมาประจำห้องพยาบาลเพื่อช่วยดูแลให้คำปรึกษาและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นทั่วไป ให้กับสมาชิกชุมชนที่มาใช้บริการด้วย เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของเราเอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หรือแม้แต่การนำคนไข้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงในกรณีจำเป็นเพื่อให้แพทย์ดูแลรักษาต่อไปด้วย การดูแลด้านสภาพแวดล้อม บริษัทฯ จะจัดให้รถบรรทุกน้ำของเรา ทำการรดน้ำบนถนนภายในชุมชนทุกวันเสาร์และให้เพิ่มเติมจำนวนวันตามความจำเป็น เพื่อลดฝุ่นละอองในชุมชน และในกรณีร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาชิกของชุมชน รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชน และการทะนุบำรุงวัดประจำชุมชนในทุกๆปี ก็เป็นอีกหนึ่งกิจวัตรประจำที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ
Call center
089-1695805
089-1692805